Wysokie kwalifikacje drogą do sukcesu zawodowego

Okres realizacji projektu: 1.07.2020 r. – 30.11.2021 r.