Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/aldeo1/sukces.ida-system.pl/public_html/wp-content/themes/stackable/inc/extras.php on line 53
>

Rekrutacja

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, których wzory można otrzymać w biurze projektu lub pobrać ze strony internetowej projektu www.sukces.ida-system w zakładce DOKUMENTY.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w biurze projektu:

Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie zamieszczonym w zakładce DOKUMENTY.