Rekrutacja

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, których wzory można otrzymać w biurze projektu lub pobrać ze strony internetowej projektu www.sukces.ida-system w zakładce DOKUMENTY.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w biurze projektu:

Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie zamieszczonym w zakładce DOKUMENTY.