Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/aldeo1/sukces.ida-system.pl/public_html/wp-content/themes/stackable/inc/extras.php on line 53
>

O projekcie

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wysokie kwalifikacje drogą do sukcesu zawodowego”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie 8.5.3 formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe)

Celem projektu „Wysokie kwalifikacje drogą do sukcesu zawodowego” jest do 30.11.2021 r. wzrost kwalifikacji i przygotowania zaw. u min. 153 ze 191osób, tj. 80% (w tym min. 29 Kobiet), osób dorosłych w wieku 18 i więcej lat, z woj. świętokrzyskiego, zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji z własnej inicjatywy, w tym o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia i pracujących.

Grupa docelowa to 191 osób w wieku powyżej 18 lat, z obszaru 8 powiatów województwa świętokrzyskiego (kieleckiego, staszowskiego, ostrowieckiego, sandomierskiego, opatowskiego, skarżyskiego, starachowickiego, m. Kielce).

Szkolenia oferowane w projekcie:

  • Szkolenia energetyczne: elektryczne G1 lub cieplne G2 lub gazowe G3 z egzaminem „E” i „D”.
  • Kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia i/ lub
  • Kurs operatora podestów ruchomych: stacjonarnych, wiszących, masztowych, przejezdnych
  • Kurs prawa jazdy kat. C+E
  • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
  • Kurs operatora koparko-ładowarki kl III (wszystkie)
  • Kursy przygotowujące do uzyskania kwalifikacji czeladnika lub mistrza w zawodzie

Wartość Projektu wynosi: 504 045,00

Dofinansowanie: 438 519,15 zł

Wkład własny: 65 525,85 zł

 Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, których wzory można otrzymać w biurze projektu lub pobrać ze strony internetowej projektu www.sukces.ida-system w zakładce DOKUMENTY.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w biurze projektu: